2019. Augusztus 26.

Cégkatalógus

Aquincumi Múzeum

   
Cégnév Aquincumi Múzeum
Székhely III.ker.Bp.1031 Záhony u. 4.
Levelezésinév Aquincumi Múzeum
Levelezésicím III.ker.Bp.1031 Záhony u. 4.
Telefon 06-1/454-0438
Fax 06-1/454-0438
Üzleti ajánlat Feltárások,sajtóközlemények,könyvtár,kiállítások,látogatások.Iskolai múzeumi látogatás megszervezésekor érdemes egy elõzetes látogatást tenni a kiválasztott a múzeumban. Így már a látogatás elõtt fel lehet készíteni a tanulókat a látnivalókra. Az Aquincumi Múzeum és filiáléi esetében ez már csak azért is ajánlott, mert a szabadban lévõ romok megtekintése valóban igényli a diákok elõzetes felkészítését, tájékoztatását. Amennyiben a látottakon kívül több információra van szüksége, a múzeum régészeti szakkönyvtára széles tárgykörben áll rendelkezésére. Ha a MÁV kedvezményes utazási lehetõségét kívánják igénybe venni, kérjük, az igazolást faxon kérvényezze (1/430-1083) vagy rtf-formátumban letöltheti itt . A múzeumlátogatásra idegenvezetést is rendelhet, amelyet a nagy érdeklõdésre való tekintettel lehetõleg minél elõbb, de a kiválasztott idõpont elõtt legkésõbb két héttel rendeljen meg telefonon, faxon vagy e-mailen. Ha a csoport a szaktanár által készített feladatlappal érkezik az idegenvezetéses múzeumlátogatásra, lehetõség szerint ezt is jelezze a bejelentkezésnél. Az általános vezetések mellett a történelem és egyéb tantárgyak (pl. mûvészettörténet, irodalom, stb.) anyagának kiegészítésére az idegenvezetõkkel elõzetesen egyeztetve tematikus vezetések is rendelhetõk. A múzeumpedagógiai programunk széles választékát is kínáljuk az érdeklõdõ iskolai csoportoknak, szintén elõzetes bejelentkezés alapján.
Kulcsszavak Feltárások,sajtóközlemények,könyvtár,kiállítások,látogatások.
Céginfo 1778 - Egy óbudai szõlõsgazda veremásás közben római padlófûtés (hypocaustum) maradványokra lelt, szerepüket és eredetüket Schönvisner István egyetemi könyvtáros ismerte fel, s azonosította Aquincum városával. 1796 - A belvárosi piarista rendház udvarán elõkerülnek Contra Aquincum erõdjének elsõ romjai. 1815 - Göttersdorfer Jakab a Rákos-patak torkolatánál fekvõ földje szántása közben római falakra (Transaquincum romjaira) talál. 1820 - Az uralkodó atyja megszemléli az óbudai római romokat, majd kinyilvánítja: "Íme itt a magyar Pompeji és Herculaneum!" 1820-as évek - Az óbudai prefektus "kutatást" végez a Papföldön (a jelenlegi Aquincumi Múzeum területén) feltárva, majd visszatemetve a nagy közfürdõ romjait. 1860-as évek - Zsigmondy Gusztáv felméréseket készít a transaquincumi erõd, illetve a mai Óbudai szigeten elterülõ "thermák" (a helytartói palota fürdõszárnya) látható maradványairól. 1867 - Rómer Flóris szervezésében Párizsi Világkiállításon a magyar pavilon régészeti kiállításában már szerepelnek aquincumi leletek. 1869 - Rudolf trónörökös meglátogatja az óbudai római romokat. 1876 - A 8. Nemzetközi Embertani és Régészeti Kongresszus meglátogatja Aquincum romjait. 1878 - Budapest Fõváros tanácsa határozatot hozott az Óbudán még felszínen látható romok védelmében. 1880 - Hattagú bizottság alakult, hogy kijelölje a rendszeres feltárások helyszínét - Megkezdõdnek a feltárások Torma Károly, Hampel József és Gömöri Havas Sándor vezetésével. 1881 - Torma feltárta a polgárvárosi amfiteátrum teljes felületét. 1885 - Az Országos Kiállításon az aquincumi ásatások leletei is bemutatásra kerülnek. 1888 - Kuzsinszky Bálint bekapcsolódik a munkálatokba, késõbb átveszi Tormától az ásatások irányítását. 1889 - Megjelenik a Budapest Régiségei évkönyv elsõ száma. - Megnyílik az elsõ aquincumi kiállítás a Krempl-malomban. 1894. május 10. - Az Aquincumi Múzeum kiállítóépülete megnyitja kapuit a nagyközönség elõtt. 1896 - A Millenium alkalmából, és az eddigi hely szûkössége miatt a múzeumépületet két szárnnyal bõvítik ki, ez az alapterület máig nem változott. 1902 - Megépül a múzeumépület mögötti kõtár. 1904 - Bõvítik a kõtárat. 1921 - Nagy Lajos bekapcsolódik az Aquincum-kutatásba. 1928 - Ismét bõvítik a kõtárat. 1931 - Nagy Lajos feltárja a polgárváros tûzoltólaktanyáját, itt megtalálja többek közt az aquincumi orgona maradványait is. 1932 - Elkészül az 1927 és 1930 között feltárt cella trichora mûemléki rekonstrukciója. 1936 - Nagy Lajos szervezésében megalakul a Fõvárosi Régészeti Intézet. - Földalatti múzeum létesül az 1932 és 1936 között feltárt Contra Aquincum területén. 1938 - Kuzsinszky Bálint halála után Nagy Lajos veszi át a múzeum irányítását, ebben Szilágyi János, a Fõvárosi Régészeti Intézet irányításában Nagy Tibor van segítségére. 1941 - Befejezõdik az 1925-tõl folyamatosan feltárt katonai amfiteátrum mûemléki rekonstrukciója - Tervek készülnek az Aquincumi Múzeum bõvítésére, de a II. Világháború megakadályozza megvalósításukat. 1945 - A II. Világháborúban az Óbudai Gázgyárat célzó bombázások folyamán a múzeumépület 40 %-ban sérült, a romterületet 12 bombatalálat éri. A részben a Károlyi Palotában tárolt leletanyag 2/5-e megsemmisül. 1947 - "Budapest múltja" címmel megnyílik a Károlyi palotában a háború utáni elsõ kiállítás. 1948. október - Megnyílik az Aquincumi Múzeum háború utáni elsõ állandó kiállítása. 1952 - Feltárások kezdõdnek a Hajógyári szigeten, a helytartói palota területén. 1954 - Megnyílik a Táborvárosi Múzeum. 1961 - Újra helyreállítják a cella trichora romegyüttesét. 1963 - Az Aquincumi Múzeum területén megkezdõdnek a romkonzerválási munkálatok. 1964 - Újra megnyílik a kibõvített Fürdõ Múzeum. 1966 - Magyar és külföldi építészhallgatók közremûködésével elkezdõdnek az Interstudex-ásatások a polgárváros nyugati, eddig feltáratlan területén. 1967 - Megnyílik a Hercules Villa. 1973 - Befejezõdnek az Aquincumi Múzeum romkonzerválási munkálatai, 16 épületet sikerül rekonstruálni. 1970-80-as évek - folyamatos feltárások az aquincumi legiotábor, illetve a katonaváros területén, romkonzerválási munkák a tábor épületei, valamint védmûvei bemutatására. 1984 - Még nagyobb területû lesz a Fürdõ Múzeum. 1987 - Fenntartási zavarok miatt bezárják a Fürdõ Múzeum, a Hercules Villa, a Táborvárosi Múzeum, illetve a Contra Aquincum bemutatóhelyeket. 1989 - Az Ókortörténeti Osztály dolgozói a Károlyi palotából az Aquincumi Múzeum régi irodaépületébe költöznek. 1991 - Az Aquincumi Múzeum romterületének déli része kiegészül a volt MHSZ területével és épületeivel 1994 - Kisebb rekonstrukciós munkálatok folynak a múzeumi bejárat korszerûsítése érdekében. Megkezdõdik az új területek (a volt MHSZ) bõvítése és átalakítása raktárrá és restaurátor mûhellyé. - Újra megnyílik a Hercules Villa. 1995-1996 - Az Aquincumi Múzeum keleti kõtára elõtti terület talajcseréje. 1996-1998 - A keleti kõtár elõtti terület tereprendezése - a romkerti színház kialakítása és a romkert déli részének további rendezése. 1998 - A Károlyi palotában mûködõ további munkahelyek, valamint a gyûjtemények és raktárak átmeneti elhelyezése a Gázgyári Óraházban, illetve a Gázgyári Mûvelõdési Házban. 1999 - Újra megnyílik a Fürdõ Múzeum. 2000. november 21. - Átadják az Aquincumi Múzeum bõvítésének I. ütemét, az irodaépületet és raktárbázist, a múzeum ezzel egy ideiglenes, télen is mûködõ kiállítóhellyel gazdagodott. 2000-2003 - A NÖP programok segítségével helyreállítási munkák folynak a délkeleti romterület egyes pontjain (mûemléki helyreállítás - hitelesítõ feltárás: Symphorus mithraeuma és a deversorium fürdõszárnya) 2003-2004 - A volt MHSZ épületben kialakított restaurátormûhely belsõ átépítése bejezõdik, valamint homlokzatát részlegesen renoválják. Kicserélik a tönkrement terrakotta információs táblákat a romterületen. 2005 - Az Aquincumi Múzeum romterületén új információs táblákat, illetve két kronoszkópot telepítenek. ��.. - Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatala határozatával a korábbi ELMÛ épület áramátalakító épületét az Aquincumi Múzeumhoz csatolják.
Weboldal
E-mail csepanyi.andrea@iif.hu

Képek