2019. Augusztus 26.

Cégkatalógus

NAGYTÉTÉNYI KASTÉLYMÚZEUM

   
Cégnév NAGYTÉTÉNYI KASTÉLYMÚZEUM
Székhely 1225 Budapest, Kastélypark u. 9 - 11.
Levelezésinév NAGYTÉTÉNYI KASTÉLYMÚZEUM
Levelezésicím 1225 Budapest, Kastélypark u. 9 - 11.
Telefon 06-1-207-0005
Fax 06-1-207-4680
Üzleti ajánlat Tárlat tervezés,bérbesdás,kiállítások,kiállítások megszervezése,esküvõi fotózás,múzeumi bolt A magyar késõ-barokk építészet kiváló alkotásai közé tartozó nagytétényi Száraz-Rudnyánszky kastély a Grassalkovich-típusú kastélyok stílusjegyeit mutatja. A trapézidomba komponált, A betût formázó épülettömb északra nézõ cour d'honneur-ös (díszudvaros) fõhomlokzatát barokk programmal alakították ki. A korszak igényei szerinti, kissé színpadias, gazdag fény-árnyék hatásokat biztosító párkányok, pilaszterek, oszlopok és fülkék tagolják. Az igényes szobrászati dísz méltó koronája az épületnek: a kupolára emlékeztetõ tetõszerkezettel fedett középrizalit oromzatában a Száraz és Rudnyánszky család címere büszkélkedik. Tárlat tervezés,bérbesdás,kiállítások,kiállítások megszervezése,esküvõi fotózás,múzeumi bolt.
Kulcsszavak Tárlat tervezés,bérbesdás,kiállítások,kiállítások megszervezése,esküvõi fotózás,múzeumi bolt.
Céginfo A nagytétényi kastély ókorban gyökerezõ története szinte analóg Magyarország történelmével. A kastély helyén már az I-II. században épült római "villa rustica", vagyis egy gazdálkodó háza állt. A középkorban a villa maradványai beépültek a kastély alapfalaiba, nyugatra nézõ kapujának orsóköve a kastély pincéjében ma is látható. Feltételezések szerint a mai kastély magva, a római maradványokat is magába foglaló gótikus várkastély a 13. sz. folyamán az Árpád-házzal rokonságot tartó helyi birtokos Tétény család számára épült. A szabálytalan négyszöget képezõ építmény keleti (Duna felõli) oldalán kétszintes lakószárny, nyugati oldalán 1-1 toronnyal szegélyezett kapu állt. 1309 körül Tétény Hédervári Lõrinc nádor, a budai vár kapitánya tulajdonába került, s azt a család több mint két évszázadig birtokolta. A Héderváriak idejében a déli fal mentén a lakószárnyat L alakban kibõvítették. A török hódoltság másfél évszázada (1541-1686) alatt Tétény a budai szandzsákhoz, közvetlenül a szultán fennhatósága alá tartozott. Az épületet magas rangú török tisztek lakták. 1686-ban a felszabadító harcokban mutatott vitézségéért Buchingen Ferenc kapitány kapta meg, majd az elzálogosított javakat Száraz György váltotta meg. A késõbb bárói rangra emelt Száraz György királyi személynök 1716-ban kezdte meg a gazdálkodást Tétényben és hozzáfogott a kastély újjáépítéséhez és kibõvítéséhez. A középkori várkastély eredeti körvonalainak fenntartásával északon a várfal mentén új, egyemeletes, összekötõ épületszárnyat emeltetett és a déli oldalon a toldalékszárnyat a délkeleti saroktoronyig kiépíttette. Így egy zárt belsõudvaros, négyszögletes tömböt formázó épületegyüttes alakult ki. György báró a kastély déli falával párhuzamosan boltozott istállóépületet is emeltetett A báró halála után veje, Rudnyánszky József lett az új tulajdonos, aki az 1778-ig elhúzódó külsõ és belsõ átépítés során reprezentatív fõúri rezidenciává alakíttatta a kastélyt. Az õ idején alakították ki a díszlépcsõházat és a két szint magasságú dísztermet magába foglaló cour d'honneur-ös fõhomlokzatot. A szobák falát al secco technikával festett faldíszek gazdagították, amelyek az emeleten ma is láthatók.
Weboldal
E-mail info@nagytetenyi.hu

Képek