2019. Augusztus 25.

Cégkatalógus

Magyar Export-Import Bank Zrt.

   
Cégnév Magyar Export-Import Bank Zrt.
Székhely 1065 Budapest, Nagymezõ utca 46-48.
Levelezésinév Magyar Export-Import Bank Zrt.
Levelezésicím 1244 Budapest, Pf.: 913.
Telefon (1) 374-9100
Fax (1) 269-4476, (1) 269-5735
Üzleti ajánlat Export-elõfinanszírozó hitelek Exportpiacra termelõ kapacitások bõvítését finanszírozó hitelek Refinanszírozási hitelkeret Egyedi refinanszírozás Vevõhitelek Eximbank hitelprogram a Kormány Szülõföld Alap Programja keretében Befektetési hitel Exportgaranciák Követelésmegvásárlás Kockázatátvállalási és –megosztási termékek
Kulcsszavak exportfinanszírozás, exporthitel-garancia nyújtás, forfetírozás, faktorálás, vevõhitel, beruházási hitel, exportelõfinanszírozás, refinanszírozás, kockázatvállalási és megosztási termékek
Céginfo Az állami tulajdonban lévõ Eximbank Zrt. szakosított hitelintézet, az MFB (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) Bankcsoport tagjaként a magyar vállalkozások exportügyleteinek elõsegítésére finanszírozási, garancia és kockázatmegosztási termékeket ajánl. 2004. év végét követõen a tulajdonosi jogokat az állam 75% - 1 szavazat mértékben az MFB Zrt.-n keresztül közvetetten, míg 25% + 1 szavazat mértékben az MNV Zrt. révén továbbra is közvetlenül gyakorolja. Alaptõkéje 10,1 milliárd forint. Hitelfelvételei mögött készfizetõ kezesként a magyar állam költségvetése áll. Az Eximbank küldetése, hogy javítsa a magyar áru- és szolgáltatásexport versenyképességét és érzékelhetõen hozzájáruljon az exportorientált gazdaságpolitika megvalósításához, melynek során a bank figyelembe veszi Magyarország OECD és EU tagságából eredõ kötelezettségeket. Az Eximbank egyrészt a magyar hitelintézeteknek nyújtott szolgáltatásai révén, másrészt a magyar exportõrök illetve külföldi vevõik számára közvetlenül nyújtott konstrukcióival segíti az export megvalósulását.
Weboldal www.eximbank.hu
E-mail eximh@eximbank.hu

Képek