2019. Augusztus 20.

Cégkatalógus

Bocsoda tehetségfejlesztő magánovoda

   
Cégnév Bocsoda tehetségfejlesztő magánovoda
Székhely 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, RÁKÓCZI UTCA 72./C.
Levelezésinév Szabó Zsuzsanna magánovoda
Levelezésicím 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, RÁKÓCZI UTCA 72./C.
Telefon 06/30 264 9069
Üzleti ajánlat Egész napos ellátást biztosítunk, naponta reggel 7-től, délután 5-ig tartó nyitva-tartással. Személyi feltételek: Az óvodás csoportban főiskolai végzettségű óvónők és szakképzett dajka irányítja a gyerekek mindennapjait. A Bocsoda dolgozóktól a szokásos képesítési követelményeken túl, nagyfokú nyitottságot, rugalmasságot, türelmet, empatikus, kulturált viselkedést várunk el. Munkatársainkra jellemző az elfogadó attitűd, a derű, a barátságosság, a gyermekközpontúság. Pedagógusaink munkáját logopédus segíti, aki heti rendszerességgel foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknek erre szüksége van. A gyerekeket rendszeresen ellenőrzi gyermekorvos.
Kulcsszavak A Bocsoda arculatát alapvetően meghatározza a családias, otthonos légkör, a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség- és készségfejlesztés, óvoda-előkészítő és iskola-előkészítő csoportjaink. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyerekeket igényes tárgyi környezet vegye körül, jó minőségű, anyagokból készült berendezés, játékok. Minden téren színvonalas szolgáltatást szeretnénk nyújtani úgy, hogy a szülők elégedettek legyenek munkánkkal A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a hozzánk járó gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek hozzánk járni, testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt jól fejlődjenek. Alapvetően fontosnak tartjuk a szülőkkel, mint partnereinkkel való folyamatos együttműködést (ezt segíti a péntekenként délelőtt szervezet „Közös játszóház a szülőkkel”, ahol együtt sütünk, vagy készítünk valamilyen szép tárgyat a szülőkkel), véleményük és elégedettségük nyomon követését, valamint folyamatos tájékoztatásukat (szóban és írásban a személyiséglapok rendszeres vezetésével).
Céginfo Családias légkör A kisgyermekek életében, lelki fejlődésében meghatározó szerepe van a bölcsődében és az óvodában eltöltött éveknek. A Bocsoda nagy előnye pont gyermekléptékűsége és a kis létszámú 10-16 fős csoportok, ahol minden egyes gyermekre jut elegendő idő, ahol oda tudunk figyelni a gyerekek egyéni igényeire is. Az óvoda családias, gyermekközpontú, derűs légköre, az itt dolgozók segítőkész, empatikus magatartása érzelmi biztonságot nyújt a gyerekeknek. A kicsik beszoktatása tapasztalataink és a korszerű szakmai ismeretek alapján kialakított formák szerint fokozatosan történik. Nagyon fontosnak tartjuk az összetartó, jól együttműködő közösséget, az eltérő korosztályok közötti együttműködést és jó kapcsolatot, aminek kialakítására tudatosan törekszünk. Az óvodai nevelés a családdal együtt kell hogy szolgálja a gyermek fejlődését, ezért nagyon fontos a családokkal való együttműködés. Ez a napi személyes találkozások, péntekenkénti „Közös játszóház a szülőkkel”, a közös programok, ünnepek, gyermekmegbeszélések továbbá szülői értekezletek segítségével valósul meg. Sokoldalú óvodai élet A gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek sokoldalú, tudatos fejlesztésére törekszünk, építünk nyitottságukra, érdeklődésükre, és megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek között egyéniségük sokoldalúan kibontakozhat. A gyerekek sok mindennel megismerkedhetnek, koruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően számtalan tevékenységbe kóstolhatnak bele. A Tanulás tevékenységi formái: 1. Zenei nevelés 2. Környezet megismerésére nevelés (élményszerző sétákkal, közös sütéssel, főzéssel) 3. Irodalmi nevelés (dramatizálással, bábozással tesszük színesebbé) 4. Vizuális nevelés keretében sokféle technikával ismertetjük meg a gyerekeket (szülők bevonásával kézműves foglalkozásokat tartunk). 5. Testi nevelés (minden nap valamilyen torna: tartásjavító torna, zenés torna, lúdtalp megelőző torna) Mindezek mellett, szervezett tehetségfejklesztő foglalkozások 1. Heti 1x judo (délelőtt) 2. Heti 1x úszás (délelőtt) 3. Heti 2x angol nyelvoktatás (délután) 4. Heti 1x SzíniOvi (délelőtt) 5. Heti 1x ZeneOvi (délelőtt) 6. Heti 1x RGOvi (Ritmikus Gimnasztika) 7. Heti 1x foci (külsős edző vezetésével) Iskola - előkészítő A mai általános iskolák komoly követelményeket állítanak a gyerekek elé. Az iskola-előkészítő csoport legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak. Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentráló képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele. Egészséges táplálkozás: Gondot fordítunk az egészséges táplálkozásra, ezért a mindennapi gyümölcsfogyasztás mellett saját készítésű (esetek többségében a gyerekekkel együtt készített) rostos kenyérrel, kaláccsal, süteményekkel tesszük változatosabbá és egészségesebbé a gyerekek étkezését. Bemutatkozunk | Bölcsődei csoport | Amiben mások vagyunk | Tehetségfejlesztés | Működés | Tárgyi feltételek | Felvétel/Kapcsolat Minde
Weboldal
E-mail iroda@bocsoda.hu

Képek