2019. Augusztus 21.

Cégkatalógus

Veszprémi Közüzemi Szolg. Zrt.

   
Cégnév Veszprémi Közüzemi Szolg. Zrt.
Székhely 8200 Veszprém Házgyári u. 1.
Levelezésinév Veszprémi Közüzemi Szolg. Zrt.
Levelezésicím 8200 Veszprém Házgyári u. 1.
Telefon 88/545-100
Fax 88/545-166
Kategória
Környezetvédelem
Internetcím2 88/688 501szauder rita
Üzleti ajánlat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Veszprémi Kommunális Rt. tulajdonosa 157/2005. (IV.28.) Kh. számon döntést hozott a Veszprémi Kommunális Rt. és a Hõforg Kft. összeolvadásáról. Az összeolvadással létrejövõ társaság új neve: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság. A társaság székhelye és egyben levelezési címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. A döntést a Veszprémi Városi Bíróság Cégbírósága 2005. június 30-i hatállyal jegyezte be. Az összevonással létrejövõ társaság jogutódja mind a Veszprémi Kommunális Rt-nek, mind a Hõforg Kft-nek.
Kulcsszavak * zöldterület (park, kert, fasor, erdõsáv, stb.)-fenntartás * növénytelepítés, növényápolás * füvesítés * zöldfelületi tervezés * zöldterület-létesítés (építés)
Céginfo 2007. június 30-ával a Veszprém Városfejlesztési és Befektetési Zrt., a Veszprémi Piac és Vásárcsarnok Kft., valamint a Veszpark Kft. beolvadt a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-be. A társaság igazgatósági elnöke Kukoda Nándor, felügyelõ-bizottsági elnöke dr. Sindler György, vezérigazgatója Göttlinger László. A társaságok irányításának átalakításával az önkormányzatnak az a célja, hogy a jövõben erõteljesebben tudja érvényesíteni tulajdonosi érdekeit, hatékonyabbá tegye a társaságok mûködését, érvényre juttassa az eddig kihasználatlan, az együttes irányításból eredõ hasznokat és csökkentse az önkormányzat mûködési célú támogatásainak nagyságát. Számítások szerint az összes megtakarítás éves szintû összege több mint százmillió forint. A szervezet felépítése a klasszikus egységes vállalati modellt, az operatív irányításért a vezérigazgató felel, az alá tartozó szakigazgatókkal, akik az üzletágakat irányítják. Az igazgatóság az operatív mûködést ellenõrzi és felügyeli, illetve stratégiai döntéseket hoz, a felügyelõ-bizottság pedig ellenõrzési jogkörét gyakorolja az elõbbiek alapján. A teljes szervezet legfelsõbb szerve a közgyûlés, melynek feladata az elvárt stratégia kialakítása.
Weboldal www.vkszrt.hu
E-mail vkszrt@vkszrt.hu

Képek