2019. Augusztus 24.

Cégkatalógus

Hőgyész Nagyközség Polgármesteri Hivatala

   
Cégnév Hőgyész Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Székhely Hõgyész, Kossuth Lajos utca 1.
Levelezésinév Hõgyész Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Levelezésicím Hõgyész, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon 74 / 588-060
Fax 74 / 488-188
Üzleti ajánlat Hõgyész tours,rádió,galéria,turizmus,közterület fenntartás,közigazgatás,önkormányzati feladatok ellátása 1925-ben 4017 fõ lakosból 3651 a katolikus, 2817 lakossal a németajkúak vannak többségben. A lakóházak száma 566. A második világháború szinte minden zsidó lakost elpusztított, majd 1946-ban 618 német családot telepítettek ki, és közel ilyen létszámú bukovinai székely és felvidéki magyar települt a helyükre.
Kulcsszavak Hõgyész tours,rádió,galéria,turizmus,közterület fenntartás,közigazgatás,önkormányzati feladatok_uj ellátása.
Céginfo Hõgyész a Hegyhát központja, szép természeti környezetben. Tolna megye tizenkettedik legnagyobb települése. Az Árpád-korban hölgyészek, hermelin vadászok lakták. Elsõ írásos emléke 1277-bõl származik. A török idõkben elnéptelenedett. Mercy gróf 1722-1746 között telepítette ide a németországi Fuldából a kézmûves svábokat. Hõgyészrõl származik Magyarország egyik legrégibb ipari emléke, az 1733-ban létrehozott LINI-FABRIKA Textilgyár és Kékfestõ Üzem. Mária Terézia idejében, 1753-ban mezõvárosi rangot kap. Hõgyésznek 1838-ban 801 adózója, 243 adó alá esõ háza, és iskolájának 280 tanulója volt. 1921-ben sokan kivándoroltak Amerikába.
Weboldal www.hogyesz.hu
E-mail hivatal@hogyesz.hu

Képek