2019. Augusztus 24.

Cégkatalógus

Harkány Város Polgármesteri Hivatala

   
Cégnév Harkány Város Polgármesteri Hivatala
Székhely 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a
Levelezésinév Harkány Város Polgármesteri Hivatala
Levelezésicím 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a
Telefon 72/480-100, 72/480-501
Fax 72/480-518
Üzleti ajánlat Galéria,turizmus,könyvtár,közigazgatás,közterület fenntartás,önkormányzati feladatok_uj ellátása.Tisztelettel köszöntöm Önt Magyarország egyik legjelentõsebb gyógyfürdõhelyén. A víz gyógyító hatása, az elõnyös földrajzi fekvés és a szinte mediterrán jellegû éghajlat mindig jelentõs szerepet játszott a település fejlõdésében. A környék nagy történelmi múlttal rendelkezik, látnivalókban gazdag. A borvidék és a kétezer éves Pécs közelében épült-kialakult Harkányfürdõ majdnem kétszáz éve fogadja és szolgálja vendégeit.
Kulcsszavak Galéria,turizmus,könyvtár,közigazgatás,közterület fenntartás,önkormányzati feladatok_uj ellátása.
Céginfo Harkány Magyarország, valamint Baranya megye déli részén található, 8 km-re a horvát határtól. Neve feltehetõen Töhötöm fia, Horka (Harka) nevébõl ered, amelyet 1323-ban említ elõször írásos emlék, Nagh Harkan néven. Harkány város lakónépessége 1998. évben 3.345 fõ volt, 2003-ban 3588 fõ de vonzáskörzete és a több, mint 3.000 üdülõegységben tartózkodó vendégek révén átlagosan napi 20-25 ezer emberrõl kell gondoskodnia (novembertõl áprilisig 15-20 ezer, májustól októberig 25-30 ezer emberrõl). Harkány közigazgatási területe 2.568,6 ha, ebbõl belterület 426,6 ha, mely 51,8 ha üdülõterületet is magában foglal, erdõterülete 333,6 ha. 1977-ben Harkányhoz csatolták Terehegy kistelepülést, ugyanebben az évben nagyközségi rangot is kapott. Közigazgatási központ lett 7 társközséggel: Ipacsfa, Kovácshida, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Márfa, Rádfalva, Diósviszló. Az 1990. évi rendszerváltás meghozta a kistelepülések önállósodását, és Harkány segítségével két önálló körjegyzõséget hoztak létre. Ennek ellenére városunk térségi szerepét megtartotta, és fokozatosan erõsíti. A körzeti iskola, a korábbi 8 településsel szemben ma 14, a körzeti óvoda, a korábbi 5 településsel szemben ma 12 település gyerekeit fogadja. A logopédiai foglalkozás és a zeneiskola új színfoltként jelent meg az oktatásban. A 17 települést ellátó körzeti egészségházban a gyermek fül-, orr- gégészet új szolgáltatásként jelent meg.A Tenkesgáz Kft. és a Tenkes Vízitársulat is a 1997ben kezdte meg mûködését, így annak térségi hatása mára már jelentõs. A térinformatikai rendszer bevezetése Harkány innovációs szerepét fokozza. A város foglalkoztatottságban betöltött térségi szerepét legjobban a bejáró és az eljáró napi ingázók, valamint a munkanélküliek száma mutatja: 1990-ben bejáró 1.049 fõ, eljáró 501 fõ, munkanélküli 78 fõ, 1998-ban bejáró 1.122 fõ, eljáró 485 fõ, munkanélküli 72 fõ. Harkány a legerõsebben érintett vonzáskörzetéhez tartozó 25 településnek - 11.692 lakossal - központja. A több, mint 10.000 lakost számláló szomszéd várossal, Siklóssal sok tekintetben kölcsönhatásban van, és további településekre vonatkozóan is közös a vonzáskörzetük. A hagyományos kisvárosi funkciókat és azok térségi hatását messze meghaladja Harkány idegenforgalomban betöltött szerepe. Baranya, Somogy és Tolna megye legjelentõsebb gyógyidegenforgalmi központja. A gyógyidegenforgalom, a konferencia, a rendezvény és a sportturizmus hatása túlnyúlik az országhatáron. Az idegenforgalom területén az 1980-as években - a kereskedelmi vendégforgalmat figyelemmel kísérve - betöltött szerepkörébõl veszített a város. 1986-ban az összes regisztrált vendégéjszaka száma Baranya megyében 1.594.210, Harkányban 820.372 (több, mint 50%). 1997-ben Baranya megyében 629.457, Harkányban 213.578 (34%). Baranya megye vendégforgalma a vizsgált idõszakban 39%-ra, Harkányé pedig 26%-ra esett vissza. Harkány valós vendégforgalma ezt jóval meghaladta, amelyet a fürdõ vendégforgalmának alakulása is mutat. 1986-ban 1.779.249 fõ, 1997-ben 918.673 fõ (52%), 2003-ban 915.512 fõ. Ez jóval kedvezõbb képet mutat Baranya megye vendégforgalmának csökkenéséhez viszonyítva. A bevásárlóturizmus szerepének növekedése kapcsán a foglalkoztatás egyre szélesebb vonzáskörzetet érint. A település fejlettségét jól mutatja, hogy a mûködõ vállalkozások száma ugrásszerûen emelkedett, 1998-ban már 915 volt. A szolgáltatás, a kereskedelem és a vendéglátás terén a minõségi és mennyiségi fejlõdés egyaránt megjelent. A város meghatározó gazdasági egysége a Gyógyfürdõ Rt. A település 59 ha 3.440 m2-es zöldterülete és az 1.962 m2-es virágos terület jól kiegészíti a rendezett, nagy zöldterületû magántelkeket. A kandeláberek, a szeméttároló edények, a padok jól beleillenek a zöldövezetekbe. A beruházási kedvet mutatja, hogy közel 300 külföldi (német, horvát, olasz, osztrák, svájci, stb.) szerzett ingatlant az elmúlt 2 évben. Új szálloda, panziók, vendéglátóegységek, üdülõk, lakások és új intézmények, intézményrészek (iskola, óvoda, sportcsarnok, Tourinform-iroda, Harkányi Hírek szerkesztõsége, szabadtéri színpad) épültek. A közmûellátás területén nagy beruházások valósultak meg (szennyvíztelep, szennyvízhálózat, kábel tv-hálózat, telefonközpont hálózattal, Pannon GSM és Westel rádióantennák telepítése, út- és kerékpárút építése-felújítása, hõközpont vezetékhálózattal, közvilágítás átalakítása, hegyi villamosítás, stb.). Ennek következtében a lakossági rész ellátottsága minden területen eléri, vagy megközelíti a 100%-ot. Elindult 1999. évi befejezéssel a település teljes földgázellátó-vezetékrendszerének kiépítése. Harkány Baranya megyében betöltött szerepét jól mutatja az átlagos vonzáskörzetét bemutató térkép. A szorosan vett vonzáskörzetet (26 település) messze meghaladja térségi hatása. További 117 település tekintetében, az idegenforgalmi kapcsolódáson felül is van kihatása, ebben a körzetben találhatjuk meg a szórvány-hatásokat is. Harkány szellemisége, kulturális- és sportélete, partnerkapcsolatai (1991-ben Bruchköbel, 1995-ben Crikvenica, 2002-ben Szczawnica lett testvérvárosunk) terén is sokat fejlõdött, ami a közösségi hozzáállás erõsödését is mutatja. Harkány - elmúlt 8 esztendejének eredményes közmûvelõdés-politikáját igazolja a helyi televízió, az újság, a zenemûvészeti csoportok, a nyugdíjas klub, a sportegyesületek jelenlegi színvonalú mûködése, illetve létrejötte. A rendezvények szerepe fokozatosan felértékelõdött, számuk egyre több, és egyre szélesebb körben jelennek meg. A rómaiak által honosított szõlõkultúra a 257,5 ha-os szõlõhegyen ma is virágzik, és része a Siklós-villányi történelmi borvidéknek. A település fejlettsége, térségi szerepe, kiemelkedõ idegenforgalmi jelentõsége és a helyi közvélemény elvárása indokolta a képviselõtestület döntését, amely szerint kezdeményezi Harkány nagyközség várossá válását. Az elhatározást követõen 1999. július 1-én Harkány, a köztársasági elnök döntése alapján városi rangot kapott.
Weboldal www.harkany.hu
E-mail polgarmesterihivatal@harkany.hu

Képek