2019. Augusztus 20.

Cégkatalógus

Balatoni Halászati ZRt.

   
Cégnév Balatoni Halászati ZRt.
Székhely 8600 Siófok, Horgony u.1
Levelezésinév Balatoni Halászati ZRt.
Levelezésicím 8601 Siófok, Pf. 18
Telefon 84/519 630
Fax 84/519 641
Üzleti ajánlat horgászat, horgásztatás, Amur Balin Busa Csuka Fogassüllõ Harcsa Kárász, keszeg hal, gyorsfagyasztotthal, fûszerezett fagyasztotthal
Kulcsszavak horgászat, horgásztatás, Amur Balin Busa Csuka Fogassüllõ Harcsa Kárász, keszeg hal, gyorsfagyasztotthal, fûszerezett fagyasztotthal Ponty
Céginfo Balatonon már õsidõk óta folytattak halászatot Kezdetben csak az élelemszerzés volt a cél. Szigonyos, horgos, "tapogatós" majd kishálós módszerekkel. Már a tihanyi alapítólevélben olvashatunk halászokról, akiket a templomalapító király az apátság ellátására rendelt.10 halászó háznéprõl tesz említést az okirat, továbbá olyan kifejezéseket használ, ami halfogással kapcsolatosak (Székvejsze, Potvejsze). A Balaton partmenti községekben lakó halászok un. "bokor"-ba társulva végezték munkájukat. Ezek a halászbokrok évszázadokon keresztül változatlanul folytatták munkájukat. A halászott vízterületeket un. vonyókra, késõbbi kifejezéssel tanyákra osztották fel. Mai napig a halászat helyét tanyanévvel jelölik meg. Csak példaként álljon itt néhány vonyónév, többnyire mindegyik magáért beszél: fogasos tanya, küecs (kavicsos talaj), szárazláb (sekély víz), liliomos, csordakút, sastanya, Mihály kápolna, Nemesné-asszony-hátvágánya (kövér kenesei halászgazdánéról elnevezve), Pöcsös kisasszony (múlt századi nõszemély, aki állítólag férfi is volt), szaros tanya (bivalyfürdetõ). A kor multával a tanyák újabb nevekkel bõvültek: Állami pince, KISZ tábor, Minisztertanács, stb. A halászbokrok 1713-tól céhekbe tömörültek. Ha tudták is a kortársak, hogy az áradások kedvezõen, az aszályok kedvezõtlenül befolyásolják a halászati lehetõségeket, az 1860-as években -egy újabb aszályos periódusban- már mind kevésbé lehetett reménykedni, hogy a halbõ esztendõk majd csak el fognak következni. Hiszen ekkorra már jelentõs területeket lecsapoltak. A 19. század elsõ évtizedeiben alakult Nádor Csatorna Társulat munkálatai hatására már 1820-21-tõl mintegy 1 m-rel csökkent a Balaton átlagos vízszintje. Az ivóhelyül, halbölcsõként mûködõ berekterületek lefûzõdése elkezdõdött. A céhes halászatot 1850 körül felváltotta a bérlõhalászat a Balatonon. Az 1858-as évben elkezdõdik a Déli Vasút kiépítése, majd ezt követõen ismét 1 méterrel csökkentik az átlagos vízszintet. Ezzel végérvényesen megszûnt az összes déli öböl kapcsolata a Balatonnal. Ezek lecsapolása párhuzamosan haladt a Kis-Balaton megszûnésével. Mindezek következtében a Balaton elveszítette halbölcsõit. Már az 1870-es években megyei szabályrendeletekkel korlátozták a halászatot. A balatoni halászatra vonatkozólag Somogy, Veszprém és Zala megyék között már meg is történt ekkorra az egyeztetés. Az egységesítõ törekvések ellenére: az általános tilalom idõtartama kezdete és vége tekintetében elég jelentõsek voltak az eltérések. A sokbérlõs halászat nagyon sok problémát vetett fel a vízterületek határaival, valamint a nem átgondolt mértéktelen halfogással kapcsolatban. 1862-ben tiszai halászokat hoznak a Balatonra, akik az addigi 150-300 m-es kenderháló helyett pamutcérnából készített közel 600 m-es gyalomhálókkal dolgoztak. Az egy fából (kizárólag tölgyfából) készített bödönhajókat, Herman Ottó szerint azt az "ingó-bingó semmit" fenyõdeszkából épített lentahajók váltják fel. A halászeszközök és a megnövekedett halászlétszám túlzott mennyiségû hal kifogását tette lehetõvé. 1883-1884-ben viszont már a legnagyobb halas vízen, a Balatonon osztozó birtokosok egy része is a szövetkezet átalakításában remélte megtalálni a "rablóhalászat" ellenszerét. Ezek megszüntetésére alakították meg 1884-ben a Balatoni Halászszövetkezetet Siófokon. 1888-ban megjelent Halászati Törvényt (1888. évi XIX. törvénycikk a Halászatról) követõen 1890- ben Balatoni Halászati Társulattá alakul át, Keszthely székhellyel. A halászati törvény szigorúan szabályozta a balatoni halászati idényt, a halászati eszközöket (az alkalmazott hálók szembõségét) a fajok szerinti tilalmi idõket és méreteket. Egy idézet a törvénybõl: „Büntetõ határozatok. 62. §. b) Kihágást követ el és 200 forintig terjedõ pénzbüntetéssel büntethetõ, aki a halászat gyakorlására jogosítva nincs, ha a halászatot éjjel, tilalmi idõben, kijelölt kíméleti helyen vagy tiltott eszközzel ûzi, vagy pedig, ha a halászatot álcázva, vagy magát felismerhetetlenné téve ûzi, vagy a tettenérõt veszélyesen fenyegeti, ellene fegyvert fog, vagy erõszakot használ, amennyiben a veszélyes fenyegetés, fegyverfogás vagy erõszak súlyosabb büntetés alá esõ cselekményt nem képez.” A parti tulajdonosokból álló Balatoni Halászati Társulat az 1899-ben megalakult Balatoni Halászati ZRt.-nek adta bérbe 25 évig a tó kizárólagos halászati hasznosítását. A profitérdekelt részvénytársasági vállalkozás csak akkor mûködhetett eredményesen, ha az egyszerû halászati tevékenység helyett tudatos halgazdálkodást valósít meg a tavon. Ennek megfelelõen alakította ki telepeit Alsóõrsön, Siófokon, Balatonszemesen, Fonyódon, Keszthelyen és Tihanyban Az evezõkkel és esetenként vitorlával felszerelt dereglyék vontatására a Zala és Veszprém csavargõzösök 1906-ban munkába állnak.1928-ban diesel motoros hajók acélsodronyos csörlõvel felszerelve korszerûvé, iparszerûvé tette a halászatot A 25 éves bérlemény lejárta elõtt ismét meghosszabbították 25 évre a Balatoni Halászati ZRt. halászati jogát a Balatonra. Az 1000 m-es vonó-kerítõhálós halászatot napjainkban is alkalmazzák, csak korszerûbb hajókkal, eszközökkel. A megnövekedett halászzsákmány feldolgozása, tartósítása érdekében 1926-ban hallisztgyár épül Siófokon. A hallisztgyárat 1939-ben kibõvítik halkonzerv gyártó sorral.
Weboldal www.balatonihalaszat.hu
E-mail balatonihalaszatirt@t-online.hu

Képek