2019. Augusztus 24.

Cégkatalógus

Bp.Főv.Ferencvárosi Önkormányzata

   
Cégnév Bp.Főv.Ferencvárosi Önkormányzata
Székhely 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Levelezésinév Bp.Fõv.Ferencvárosi Önkormányzata
Levelezésicím 1450 Bp. Pf.2.
Telefon 06-1/215-1077
Fax 06-1/215-0852
Üzleti ajánlat Galéria,könyvtár,turizmus,közigazgatás,közterület fenntartás,önkormányzati feladatok_uj ellátása,helyi hírek.A Belsõ-Ferencváros a Kiskörút (Vámház krt.) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb, leginkább városias terület. Jellemzõ beépítése zárt sorú, három-négy-öt emeletes századforduló környékén épült bérházakkal, jelentõs számú intézménnyel (Vámház, ma Közgazdaságtudományi Egyetem, Központi Vásárcsarnok, Iparmûvészeti Múzeum) A városrész beépítése gyakorlatilag befejezett, alig néhány üres telek és bontandó épület kínál foghíj- beépítési lehetõségeket. Folyamatban van ennek a városrésznek az összehangolt parkolási, közlekedési fejlesztése, a Ráday utca forgalomcsökkentése illetve sétálóutcává történõ kialakítása, kulturális, szórakoztató, üzleti jelleggének kiemelése.
Kulcsszavak Galéria,könyvtár,turizmus,közigazgatás,közterület fenntartás,önkormányzati feladatok_uj ellátása,helyi hírek.
Céginfo "Ferencváros" a Fõváros IX. kerületének régi-új neve. A Pest városkapuin kívül emelt városrész 1792-ben I. Ferenc trónra lépésének alkalmából kapta nevét. Az 1879-ben Pest, Buda és Óbuda egyesítésével kialakult Budapest kerületei közül, a IX-es sorszámot kapta az akkor már a mai kiterjedésével azonos városrész. A fõváros jellemzõ, sugaras-gyûrûs szerkezetének két "sugara" az Üllõi út, Soroksári út (ill. Duna-part) határolja, az egyes gyûrûk mentén, pedig eltérõ, kifelé haladva egyre kevésbé városias beépítésû egységekbõl épül fel. A Belsõ-Ferencváros a Kiskörút (Vámház krt.) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb, leginkább városias terület. Jellemzõ beépítése zárt sorú, három-négy-öt emeletes századforduló környékén épült bérházakkal, jelentõs számú intézménnyel (Vámház, ma Közgazdaságtudományi Egyetem, Központi Vásárcsarnok, Iparmûvészeti Múzeum) A városrész beépítése gyakorlatilag befejezett, alig néhány üres telek és bontandó épület kínál foghíj- beépítési lehetõségeket. Folyamatban van ennek a városrésznek az összehangolt parkolási, közlekedési fejlesztése, a Ráday utca forgalomcsökkentése illetve sétálóutcává történõ kialakítása, kulturális, szórakoztató, üzleti jelleggének kiemelése. A Középsõ-Ferencváros a Nagykörút és a Haller út közötti terület. A Haller út, amely sokáig a város határa, egyben árvízvédelmi vonala (Ferencvárosi védgát) is volt, ma is a városias, zárt sorú beépítés határvonala. A Középsõ-Ferencváros Mester utca és Üllõi út közötti részen a nyolcvanas évek végén elkezdõdött városrehabilitáció nyomán jelenleg is élénk magánépíttetõi tevékenység folyik. A százéves szegényes bérkaszárnyák és a még régebbi, falusias házak helyén egyedi tervezésû társasházak épülnek, a budapesti átlagnál lényegesen nagyobb számban. Az Önkormányzat 1990-98 között több mint 4, 5 milliárd forintot fordított erre a célra. A látványos eredményekkel párhuzamosan egyre növekedett az akció elismertsége. 1995-ben megnyertük a Fõvárostól az Év lakóháza címet, 1996-ban a Magyar Urbanisztikai Társaságtól a Hild érmet, 1997-ben az országos ingatlanfejlesztési nívódíjat és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter különdíját, 1998-ban a FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázatán a közcélú beruházások kategóriájának 1. díját (az ingatlanfejlesztési szakma "Oscar díját"). A jövõre vonatkozóan a környéken hagyományosan jelenlévõ oktatási és egészségügyi intézmények bõvítésére, a hozzájuk kapcsolódó beruházások elhelyezésére is lehetõséget ad ez a terület. A Soroksári út és a Vágóhíd utca menti terület a malmok és egyéb, mezõgazdasággal kapcsolatos ipari tevékenységek területe volt, lakóházakkal keverten. A maguk korában korszerû, a Ferencváros múlt századi fellendülését lehetõvé tevõ gyárak, üzemek mára elavultak, privatizáció kapcsán történõ tulajdonváltásuk után is nehéz kérdés marad hasznosításuk vagy átépítésük. Hatalmas építési lehetõségeiket finanszírozó híján egyelõre nem jutnak érvényre. A Könyves Kálmán körút és a Lágymányosi-híd kiépítése gyökeres változást hoz a környék életébe, néhány éven belül az Új-Lipótváros és Róbert Károly körút déli tükörképe alakul itt ki. A nagyszabású fejlesztési lehetõségek mellett megmarad a kórházak és a hozzájuk kapcsolódó sportlétesítmények hagyományos zöldterülete. A Külsõ Ferencváros a kerület ipari területe három részre tagolódik. A Soroksári út - Gubacsi út - Külsõ Mester utca menti terület mezõgazdasági feldolgozó-ipari, nehéz- és hadiipari létesítményei a privatizáció kapcsán ezekben az években keresik új szerepüket. A feltétlenül megtartandó ipari karakter mellett várható a raktározási, valamint a kis- és nagykereskedelmi funkciók megjelenése. Sajnálatos, hogy ezzel párhuzamosan a környezetkímélõbb vasúti ellátást lehetõvé tevõ hagyományos iparvágány-hálózat rohamosan sorvad, annak ellenére, hogy a Külsõ Mester utca túlsó oldalán terül el az ország legnagyobb rendezõ pályaudvara. A Ferencvárosi Rendezõ Pályaudvar a Lágymányosi hídhoz és az újonnan kiépülõ Könyves Kálmán körúthoz való csatlakozás lehetõségével egyedülálló utat nyit a nagyváros vasúton történõ áruellátására. Mindez azonban a MÁV jelen lehetõségei és a vasúti szállítás egyelõre alacsony presztízse miatt csak jövõbeli lehetõség. A Gyáli út menti, lényegesen újabb - ennek megfelelõen korszerûbb - kevésbé beépített iparterület máris helyet adott néhány új beruházásnak, és az M5-ös út elkészülte után további fejlõdése szinte biztosra vehetõ. A József Attila Lakótelep a Fõváros egyik legrégebbi és legbarátságosabb lakótelepe. Itt a Virágos Magyarország akció 1999 nyarán kezdõdött el. A lakások nem teszik lehetõvé több generáció együttélését, sõt sok gyermek felnevelését sem. Így a lakótelep a fiatal pároknak és az idõseknek nyújt kellemes, parkos-ligetes, mégis városközeli lakóhelyet. A lakóházak már a tanácsi idõszakban társasházzá alakultak, azóta sok lakossági egyeztetés után elkészült a lakótelep mai követelményeknek való megfelelését elõsegítõ értéknövelõ felújítási terv. Folyamatban van a közlekedésfejlesztés ill. forgalomcsökkentés. Az itt élõk nagy része nemcsak átmeneti lakóhelynek tekinti lakótelepi lakását, hanem szívügyének érzi, hogy a környezet valamint a kulturális, infrastrukturális ellátások minél színvonalasabbá váljanak.
Weboldal www.ferencvaros.hu
E-mail polgarmester@ferencvaros.hu

Képek