2019. Augusztus 24.

Cégkatalógus

MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM

   
Cégnév MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM
Székhely 2030 Érd, Budai út 4.
Levelezésinév MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM
Levelezésicím 2030 Érd, Budai út 4.
Telefon (06-23) 363-036
Fax (06-23) 363-036
Üzleti ajánlat Címlap,épület,múzeum,szoborpark,programok,kiállítások,kiadványok.Az 1983 októberében, Érden megnyílt Magyar Földrajzi Múzeum célja a geográfiával, valamint a magyar utazókkal, földrajzi felfedezõkkel kapcsolatos tárgyi emlékek, kéziratok, levelek, naplók, expedíciós jelentések, könyvek, újságcikkek, képzõmuvészeti alkotások, személyi hagyatékok felkutatása, gyûjtése, megõrzése, tudományos feldolgozása és közkinccsé tétele. Állandó kiállításaink mellett évente 2-3 idõszaki kiállítással várjuk látogatóinkat. A kiállítások, szervezett tárlatvezetések mellett nagy hangsúlyt helyezünk a helybeli általános- és középiskolákkal való kapcsolatra. Gyakoriak a múzeumi órák, foglalkozások, feladatmegoldással egybekötött vetélkedõk, szakkörök, autóbuszos kirándulások. Nyári táboraink során a környezetvédelmi tudatformálás az elsõdleges célunk. A földrajzot oktató pedagógusokkal történõ kapcsolattartás rendszeres formája az elõadással egybekötött szakmai továbbképzés. A múzeum szervezi az érdi gimnáziumba kihelyezett ifjúsági kört, melynek rangos elõadói egyetemi oktatók, kutatók. A felnõtt érdeklõdõk számára a Múzeumbarát Körben havonta tartott elõadások jelentenek vonzerõt. Könyvtárunk 9000 kötettel várja a kutatókat, diákokat melyek a legjelentõsebb magyar utazók munkáit, földrajztankönyveket illetve útleírásokat gyûjtötte össze. A helyben használható könyvtár számos darabját adományozás útján kapta intézményünk. A közmûvelõdési munka fontos része a sajtóval, rádióval, televízióval való kapcsolattartás. Évente 2-3 rádió- vagy televíziós mûsort sugároznak a múzeumról, s több tudományos, ismeretterjesztõ film szakanyaga készült az intézményben.
Kulcsszavak Címlap,épület,múzeum,szoborpark,programok,kiállítások,kiadványok.
Céginfo Az 1983 októberében, Érden megnyílt Magyar Földrajzi Múzeum célja a geográfiával, valamint a magyar utazókkal, földrajzi felfedezõkkel kapcsolatos tárgyi emlékek, kéziratok, levelek, naplók, expedíciós jelentések, könyvek, újságcikkek, képzõmuvészeti alkotások, személyi hagyatékok felkutatása, gyûjtése, megõrzése, tudományos feldolgozása és közkinccsé tétele. Állandó kiállításaink mellett évente 2-3 idõszaki kiállítással várjuk látogatóinkat. A kiállítások, szervezett tárlatvezetések mellett nagy hangsúlyt helyezünk a helybeli általános- és középiskolákkal való kapcsolatra. Gyakoriak a múzeumi órák, foglalkozások, feladatmegoldással egybekötött vetélkedõk, szakkörök, autóbuszos kirándulások. Nyári táboraink során a környezetvédelmi tudatformálás az elsõdleges célunk. A földrajzot oktató pedagógusokkal történõ kapcsolattartás rendszeres formája az elõadással egybekötött szakmai továbbképzés. A múzeum szervezi az érdi gimnáziumba kihelyezett ifjúsági kört, melynek rangos elõadói egyetemi oktatók, kutatók. A felnõtt érdeklõdõk számára a Múzeumbarát Körben havonta tartott elõadások jelentenek vonzerõt. Könyvtárunk 9000 kötettel várja a kutatókat, diákokat melyek a legjelentõsebb magyar utazók munkáit, földrajztankönyveket illetve útleírásokat gyûjtötte össze. A helyben használható könyvtár számos darabját adományozás útján kapta intézményünk. A közmûvelõdési munka fontos része a sajtóval, rádióval, televízióval való kapcsolattartás. Évente 2-3 rádió- vagy televíziós mûsort sugároznak a múzeumról, s több tudományos, ismeretterjesztõ film szakanyaga készült az intézményben.
Weboldal
E-mail foldrajzi.muzeum@vivamail.hu

Képek