2019. Július 19.

Cégkatalógus

Karcagi Református Egyházközség

   
Cégnév Karcagi Református Egyházközség
Székhely 5300 Karcag, Kálvin u. 3
Levelezésinév Karcagi Református Egyházközség
Levelezésicím 5300 Karcag, Kálvin u. 3
Telefon 59 503-042
Fax 59 312-243
Üzleti ajánlat XX. század államosításai következtében megszûnt Karcag reformátusságának iskolarendszere, így általános iskolái és Gimnáziuma is kikerült az egyházközség fenntartásából. A rendszerváltozást követõen az Egyházközség az egyik általános iskola épületét természetben kérte vissza és így 1996-ban megindulhatott a Nagykun Református Általános Iskolában a református szellemiségû oktatás. Jelenleg a 10 tanévét kezdõ Iskolánkban 243 gyermek tanul. A református gimnázium sorsa még nem dõlt, de a Presbitérium a természetbeni kártalanítás és a gimnázium újraindítása mellett döntött.
Kulcsszavak Számlaszámok: Református Egyházközség: 10404522-45210466-00000000 KIskulcsosi Református Templomért Alapítvány: 10404522-45210188-00000000 A Karcagi Református Egyház Mûemlékeiért alapítvány: 10404522-45210105-00000000 Mûemlék Templomért Al
Céginfo Évszázadokon keresztül a Nagykunság központja. Eredeti lakói a kunok, akik IV. Béla uralkodása idején (1235) jöttek be és telepedtek le ezen a vidéken. Beilleszkedésüket elõsegítette a IV. Kun László által 1279-ben kiadott adománylevél, amit kun törvénynek is neveznek. Ez elõírta a kunok megkeresztelkedését, a keresztény életmódot, a katonaállítási kötelezettséget. Beilleszkedésük hosszú folyamat eredménye volt. Karcag mindig népes település volt. Neve legelõször 1407-ben egy Karcag János nevû kun fõember nevében szerepel. Karcagon a legutóbbi népszámláláskor közel 8000 személy vallotta magát reformátusnak. Jelenleg a gyülekezetben 2 megválasztott és 1 beosztott lelkész végzi a szolgálatokat 3 templomban, a Nagytemplom mellett a Kistemplomban és a 2005. augusztus 21-én felszentelt Kiskulcsosi Templomban. Munkájukat 24 tagú Presbitérium segíti.
Weboldal www.refkarc.hu
E-mail refkarc@enternet.hu

Képek