2019. Július 19.

Cégkatalógus

Nádi Boldogasszony Plébánia

   
Cégnév Nádi Boldogasszony Plébánia
Székhely 5700 Gyula Harruckern tér 1.
Levelezésinév Nádi Boldogasszony Plébánia
Levelezésicím 5700 Gyula Harruckern tér 1.
Telefon +36-66-362-169
Kulcsszavak Julamonostora,szerzetesek,Gyulán,Boldogságos Szűz,Szerémi György,Szeretetszolgálat,
Céginfo Első - mint azt az oklevél kritikai kutatások megállapították - hamis okleveles említése \"Julamonostora\" néven történik, a leleszi alapító levélben, 1214-ben. Boleszló váci püspök a Gyulától keletre lévő Árpa falut a kolostornak adományozza, akinek az apátját Lőrincnek hívták. 1313-ban Károly Róbert király két oklevelet állít ki Julamonostorában. Valószínűleg bencés szerzetesek lakták. Ezt követően nem található oklevéli említése. 1420-ban Maróthy János V. Márton pápától engedélyt kapott, hogy Váriban Szent László tiszteletére egyházat s mellé a cseri barátok részére kolostort építsen. Ezt azonban végül is Gyulán építi föl a Boldogságos Szűz tiszteletére. Szentélyének alapjai az Epreskert utcában láthatók. A templom hossza 35 méter, szélessége a hajóban 10 méter, a szentélyben 7 méter. 1452-ben már bizonyosan a barátoké volt, mert április 21-én itt tartották közgyűlésüket. 1490-ben itt tartották rendtartományuk új elöljárójának megválasztását is. Corvin János halála után özvegye, Frangepán Beatrix Gyulára jön lakni, és itt hal meg 13 éves leánya, Corvin Erzsébet 1508-ban, a ferencesek templomába temették el. 1510-ben anyja is követi leányát, és őt is a barátok templomában temetik el. Szerémi György szerint, több előénekessel együtt énekelte a zsolozsmát mindkét temetésen. 1531-ben orgona készül a templomba, és ekkor emelik konventi rangra a kolostort. 1533-ban a ferencesek itt tartották közgyűlésüket. 1535-ben 23-an tartózkodtak a kolostorban. 10 misés pap, 5 növendék és 8 segítőtestvér. Katonai Pál volt a guardian,1993-ban Vass Gábor lett a kántor. Visszahelyezték Göndöcs Benedek szobrát az eredeti helyére. Megalakul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyulai csoportja. A Szent József templom tetőzete és tornya viharkárt szenvedett. A toronykeresztet le kellett venni és újra megerősíteni Németh László káplán áldotta meg a visszahelyezés előtt. A városháza dísztermében december 7-én megalakult az Apor Vilmos Emlékbizottság gyulai tagozata. Elnöke dr. Bányász Vince ügyvéd lett. 1994. július 29-én Szűz Mária fatimai szobrát hozták Gyulára. Sok zarándok vett részt az ünnepi szentmisén. A megyéspüspök Réthy István plébánost Szarvasra nevezte ki plébánosnak, Németh László káplánt pedig a szerveződő katonai püspökség számára engedte át. 1994. augusztus 1-gyel a főpásztor Kovács József szemináriumi spirituálist nevezte ki gyulai plébánosnak. Mellé segédlelkésznek az újmisés Veréb Lászlót helyezte. A plébános beiktatása augusztus 15-én a Nádi Boldogasszony búcsú alkalmával Gyulay Endre püspök úr által történt. A plébánia belső felújítása során a teljes villanyhálózat és padlóburkolat felújításra került. A plébánia fűtése a földgáz bevezetésével korszerűsítve lett. A karácsonyi éjféli misét a Gyula Rádió egyenes adásban közvetítette. Józsefvároson az éjféli mise alatt kigyulladt a szabálytalanul szerelt villanyhálózat kapcsoló szekrénye. 1995 március végén emlékeztek meg boldog emlékű Apor Vilmos halálának 50. évfordulójáról a városháza dísztermében. Az ünnepi szentmisét a püspök úr végezte. Húsvét vasárnapján kezdődött városunkban a Pax Romana és a Nyugat-európai Protestáns Szabadegyetem szervezésében egy ökumenikus találkozó 200 résztvevővel. A záró szentmisét a főpásztor végezte, a prédikációt Vályi Nagy Ágnes svájci református lelkésznő mondta. Áprilisban 40 elsőáldozó járult az Úr asztalához. Május 13-án ballagott az újraindulás utáni első IV. osztály a Karácsonyi J. Katolikus Gimnáziumban. Az ünnepi szentmisét a főpásztor mutatta be.
Weboldal www.gyulaplebania.hu
E-mail

Képek