2019. Augusztus 19.

Cégkatalógus

Üllés Község Önkormányzata

   
Cégnév Üllés Község Önkormányzata
Székhely 6794 Üllés Dorozsmai u.40.
Levelezésinév Üllés Község Önkormányzata
Levelezésicím 6794 Üllés Dorozsmai u.40.
Telefon 62/282-122
Fax 62/282-122
Üzleti ajánlat Galéria,turizmus,könyvtár,közterület fenntartás,közigazgatás,önkormányzati feladatok ellátása,helyi hírek."Üllés község a magyar Alföld jellegzetes sorsú települése, melynek történetében a virágzó szakaszokat megszakító pusztítások, majd az újra meg újra indulás volt a jellemzõ. ... A település névadója valamikor a XII. században egy Ehellõs nevû birtokos lehetett, amely az Achillész görög név szabályos megfelelõje... A jelkép szimbólumai - úgy hiszem - jól kifejezik a település népének szorgalmát, buzgó tenni akarását, küzdelmét a boldogulásért, ugyanakkor erõsítik a közösségi érzést, a szülõföldhöz való ragaszkodást, az erõket megsokszorozó összefogást és közös munkálkodást a szebb, boldogabb jövõjük érdekében. Isten adja, hogy így legyen!" /Dr. Szegfû László A történelemtudományok kandidátusa/
Kulcsszavak Galéria,turizmus,könyvtár,közterület fenntartás,közigazgatás,önkormányzati feladatok ellátása,helyi hírek.
Céginfo Üllés Község Önkormányzata és Lakosai nevében üdvözlöm Önt településünk honlapján! Községünk a Dél-alföldön, Szeged városától 30 km-re, a kiskunhalasi út mentén fekszik, lakossága 3263 fõ. A település - földrajzi, éghajlati adottságait kihasználva - jelentõs szerepet tölt be a Homokháti Kistérséget jellemzõ zöldség- és gyümölcstermesztésben. Az alföldi napsütés érlelte, páratlan zamatú õszibarack, a homoktalajon hajtatással termelt paprika, paradicsom méltán viszi hírünket országszerte. Községünkben a Dél-alföld mélyen gyökerezõ népmûvészeti hagyományainak ápolása helyi mester és amatõr alkotóink keze nyomán ma is folyik. Munkáik a Hagyományok Háza, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megítélt minõsítésekkel elismertek. Az itt élõ emberek õseinktõl kapott páratlan értékként tisztelik az elmúlt évszázadokból ránkmaradt örökséget és teremtik meg annak átörökítését az utókor számára. A kézmûves mesterségek õrzésére, a fellelt és elkészült tárgyak bemutatására Alkotóházat és Helytörténeti házat mûködtetünk. Országszerte ismertek és elismertek továbbá a helyi, mára már több évtizedes múlttal rendelkezõ hagyományõrzõ csoportjaink is: FONÓ Néptáncegyüttes, Népdalkör, ROKKA zenekar. Községünk infrastrukturális és turisztikai fejlesztése fokozottan igyekszik kielégíteni mind lakosaink, mind a hozzánk érkezõ vendégeink igényét. A falu határában, parkosított környezettel megszépített Horgásztó, az ifjúsági szálláshellyé kialakított Erdei iskola valamint a szibériai nõszirom lelõhelye mentén elhaladó Tanösvény a nyugalom szigeteként várja a megpihenni, kikapcsolódni vágyókat. A települést körülölelve több telepített erdõ terül el. Megtalálhatók itt akác, nyár, fenyõ, tölgy. A terület vadászható, vadjai az õz, a nyúl és a fácán. Az erdõk mûútról jól megközelíthetõek, a tájékozódást táblák segítik. A természet közelségét kedvelõk részére erdei pihenõhelyek kerültek kialakításra. Közoktatási közszolgáltatásaink széleskörûek: a legkisebbek részére a bölcsõdei és óvodai ellátás helyben biztosított, iskolánkban az alapfokú oktatáson túl zeneoktatás, mûvészetoktatás folyik. A falu közmûvelõdését a Déryné Mûvelõdési Ház berkein belül mûködõ könyvtár, info központ, ifjúsági klub szolgálja. A község egészségügyi, szociális szolgáltatásainak ellátását háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védõnõi ellátás, gyógyszertár, gondozási központ és tanyagondnoki szolgálat biztosítja. Településünkön jelentõs civil élet folyik: a lakosság érdekeinek védelmét, a község fejlesztését több, mint 20 aktív civil szervezet segíti. Honlapunkat lapozgatva megismerheti történelmünket, napjainkat, a Fotógalériában pedig képekben is bepillanthat településünk életébe. Látogasson el hozzánk, hogy megérezhesse az alföldi vendégszeretet melegét, ízlelje meg tájspecifikus ételeink ízét, homoki boraink zamatát!
Weboldal www.ulles.hu
E-mail polgarmester@ulles.hu

Képek