2019. Szeptember 18.

Cégkatalógus

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

   
Cégnév Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Székhely 8380 Hévíz, Szent András u. 11/a
Levelezésinév Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Levelezésicím 8380 Hévíz, Szent András u. 11/a
Telefon 06 83 540 431, 06 83 540 432
Fax 06 83 343 451
Kulcsszavak ellátás,étkeztetés,házi segítségnyújtás,nappali ellátás,idősek klubja,családsegítés,gyermekjóléti szolgáltatás,szociális információs szolgáltatás,védőnői szolgálat,étkeztetés,foglalkoztatás
Céginfo Elsősorban azon időskorú, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek teljes körű ellátását biztosítja, akik koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt erre rászorulnak. Egészségi állapotuknak megfelelően biztosítja a lakók fizikai, egészségügyi ellátását, célszerű és hasznos tevékenységük megszervezését, foglalkoztatását. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Teréz Anya Idősek Otthona: 8380 Hévíz,Szent András u.11/A.(31 férőhellyel). 8380 Hévíz,Honvéd u.2.(25 férőhellyel). Idősek Klubja: 8380 Hévíz,Vörösmarty u.38.(25 férőhellyel).
Weboldal
E-mail terezanya@t-online.hu

Képek